zruby telgart
flags SK

Cenník

CENY UBYTOVANIA SÚ ZA ZRUB NA NOC

1 NOC 200 €
2 NOCI A VIAC 130 €

 

VEĽKONOČNÉ SVIATKY min. 4 noci 200 €/noc
VIANOCE, SILVESTER min. 4 noci 250 €/noc

 

POBYT JE MOŽNE REZERVOVAŤ TELEFONICKY, OSOBNE ALEBO NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE.

HODINA NÁSTUPU NA  POBYT : 14.00  HOD.
HODINA UKONČENIA POBYTU : 10.00  HOD.

Pri záväznej rezervácií je nutné zaplatiť zálohu vo výške 50% ceny pobytu na účet  506 7829 887/0900  alebo v hotovosti.
Pri nástupe na pobyt sa účtuje kaucia vo výške 100 € pre prípad vzniku škody, kaucia bude vrátená pri ukončení pobytu.

AKCIE

 

I